Dry Film Yağlayıcılar

Kuru film yağlayıcılar veya katı film yağlayıcılar, yüksek ve düşük sıcaklık, yüksek ve düşük basınç ile sıvıların ve yağların kullanılamadığı pek çok aşırı ortamda yüzeyler arasındaki sürtünmeyi azaltan malzemelerdir.

Bu kaplama, özellikle sıvıların donabileceği veya buharlaşabileceği yüksek veya düşük sıcaklıktaki ortamlarda sürtünmeyi en aza indirgemek ve sürtünmeyi önlemek için sıvı yağlayıcılara alternatif bir üründür.